СЪЮЗ НА АСТРОНОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

29 януари 2024 г.
XVII годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 9 - 11 май 2024 г.,
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

Първо съобщение (PDF, 234 KB)

Към Регистрационната форма (краен срок за подаване на заявки за участие с постер или доклад: 12 април 2024 г.)

14 март 2023 г.
XVI годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 14 - 16 юни 2023 г.,
Народна Астрономическа Обсерватория и Планетариум “Николай Коперник”, Варна.

Първо съобщение (PDF, 170 KB)

Покана за годишното отчетно-изборно събрание на САБ, 14 юни 2023 г. от 17:00 ч., НАОП-Варна (PDF, 180 KB)

Програма на конференцията (PDF, 194 KB)

15 март 2022 г.
XV годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 30 май - 2 юни 2022,
Астрономическа Обсерватория с Планетариум гр. Ямбол.

Програма с резюмета на докладите и постерите (PDF, 224 KB)

Покана за годишното отчетно събрание на САБ, 30 май 2022 г. от 16:00 ч., Ямбол (PDF, 180 KB)

Второ съобщение (PDF, 78 KB)

Първо съобщение (PDF, 76 KB)

13 март 2021 г.
На 12 април 2021 г. (понеделник) от 14:00 ч. чрез платформата ZOOM ще се проведе online отчетно-изборно събрание на Съюза на астрономите в България.
Вижте поканата (PDF, 187 KB)

13 юли 2019 г.
Професор Guy Monnet получава медала Tycho Brahe за 2019 г.
Медалът Tycho Brahe се връчва на Проф. Guy Monnet (CRAL, Universite Claude Bernard Lyon 1, Франция) за фундаментални приноси към развитието и приложението на 3D спектроскопията с оптични и инфрачервени телескопи, както и за неговата международна водеща роля в инструментните програми на различни обсерватории.
Прочетете повече

13 юли 2019 г.
MUSE разкрива блестящ пръстен от светлина в далечната Вселена
Инструментът MUSE на телескопа VLT на Европейската южна обсерватория (ESO) в Чили е разкрил много детайлно хало от неутрален водород около далечни галактики. Ново изследване е съсредоточено върху няколко такива обвивки, една от които образува голям, почти пълен светъл пръстен. Резултатът ще бъде представен от Adelaide Claeyssens (Centre de Recherche Astrophysique de Lyon – CRAL UMR5574) на годишната среща на Европейския астрономически съюз (EWASS2019) в Лион, на 25 юни.
Прочетете повече

7 май 2019 г.
Покана за годишно отчетно събрание на САБ – 7 юни 2019 г.

14 февруари 2019 г.
Съвместна конференция на Регионалния европейски комитет по астрономия SREAC и Съюза на астрономите в България, юни 2019 г., гр. София.

Сайт: http://www.astro.bas.bg/BAM2019/

Второ съобщение

21 август 2018 г.
XIII-а годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 50 години от откриването на НАОП-Варна, 6 – 8 септември 2018 г. гр.Варна

20 юни 2017 г.
XII-а Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 5-8 октомври 2017 г., гр. Ивайловград.

25 февруари 2016 г.
XI-а Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, юли 2016 г., гр. Кърджали.

Трето съобщение

12 февруари 2015 г.
Десета годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 2 - 5 юли 2015 г., Белоградчик.
Конференцията е посветена на 50-тата годишнина от откриването на астрономическа обсерватория в Белоградчик и Международната година на светлината.

22 януари 2014 г.
Уважаеми колеги, по предложение на Научния съвет на Института по астрономия, подкрепено от ръководството на Съюза на астрономите в България, започва издаването на списание "Publications of Astronomical Society of Bulgaria" (PASB).

Страницата на списанието вече е достъпна на адрес http://astro.shu-bg.net/pasb/

От нея може да научите подробности относно условията за публикуване.
Поканваме желаещите да изпращат своите трудове за публикуване в новото списание!

Диана Кюркчиева.

22 януари 2014 г.
Девета Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 16 - 18 май 2014 г., Шумен. Предварителна програма - v.2.

1 юли 2013 г.
На VІІІ-та Национална конференция на САБ, която се проведе в НАОП-Варна през пролетта на 2013 г. бе започната дискусия с цел унифициране на астрономическата терминология (имена на съзвездия, научни термини, чуждици от английски и пр.). С тази цел в Интернет бе организиран фоум, в който всеки може да посочи такива термини и да коментира тълкуването им. След октомври 2013 г. предложенията ще бъдат разгледани от комисия и резултатите могат да послужат за издаване на речник на астрономическите термини на български език.
Форумът е достъпен на WEB-адрес http://astrodictbg.freeforums.org/. За да поствате в него трябва първо да се регистрирате.

1 февруари 2013 г.
Осма Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, посветена на 45 годишнината от откриването на НАОП-Варна, 10 - 12 май 2013 г., Варна.

27 септември 2012 г.
Конкурс ”Астрономия в картини” организиран от ИА с НАО, САБ и сдружение "Звездно общество".

Нощ на учените - 28 септември 2012 г.

Седма Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 8- 10 юни 2012, Димитровград.

България ще развива седем основни национални научноизследователски комплекса

WASP-3c: първата екзопланета открита с телескопите на НAO Рожен.

Пета национална научна конференция на съюза на астрономите в България, 10-12 май 2010г.

Годишната национална научна конференция на САБ, 10-12 май 2010г.

Нощ на учените 2009 г.

Покана 2008 г.

Конференция - информация.

Конференция - програма

Отчет 2006 - 2008 г.

Отчетен Доклад 2006 г.

Програма Честване

Снимки 10.11.2006 г.

Снимки 11.11.2006 г.

За контакти:  president.bgas @ astro.bas.bg,
secretary.bgas @ astro.bas.bg,  treasurer.bgas @ astro.bas.bg.