СЪЮЗ НА АСТРОНОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ


НОВИНИ

14 февруари 2019
Съвместна конференция на Регионалния европейски комитет по астрономия SREAC и Съюза на астрономите в България, юни 2019 г., гр. София.

      Първо съобщение

21 август 2018
XIII-а годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 50 години от откриването на НАОП-Варна, 6 – 8 септември 2018 г. гр.Варна

20 юни 2017
XII-а Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 5-8 октомври 2017 г., гр. Ивайловград.

25 февруари 2016
XI-а Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, юли 2016 г., гр. Кърджали.

      Първо съобщение

06 май 2015
Трето съобщение
Десета годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 2 - 5 юли 2015 г., Белоградчик.

12 февруари 2015
Десета годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 2 - 5 юли 2015 г., Белоградчик.
Конференцията е посветена на 50-тата годишнина от откриването на астрономическа обсерватория в Белоградчик и Международната година на светлината.

22 януари 2014
Уважаеми колеги,
По предложение на Научния съвет на Института по астрономия, подкрепено от ръководството на Съюза на астрономите в България, започва издаването на списание:

"Publications of Astronomical Society of Bulgaria (PASB)".

Страницата на списанието вече е достъпна на адрес:

http://astro.shu-bg.net/pasb/

От нея може да научите подробности относно условията за публикуване.
Поканваме желаещите да изпращат своите трудове за публикуване в новото списание!

Диана Кюркчиева

22 януари 2014
Девета Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 16 - 18 май 2014 г., Шумен. Предварителна програма - v.2.

1 юли 2013
На VІІІ-та Национална конференция на САБ, която се проведе в НАОП-Варна през пролетта на 2013 г. бе започната дискусия с цел унифициране на астрономическата терминология (имена на съзвездия, научни термини, чуждици от английски и пр.). С тази цел в Интернет бе организиран фоум, в който всеки може да посочи такива термини и да коментира тълкуването им. След октомври 2013 г. предложенията ще бъдат разгледани от комисия и резултатите могат да послужат за издаване на речник на астрономическите термини на български език.
Форумът е достъпен на WEB-адрес http://astrodictbg.freeforums.org/. За да поствате в него трябва първо да се регистрирате.

1 февруари 2013
Осма Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, посветена на 45 годишнината от откриването на НАОП-Варна, 10 - 12 май 2013 г., Варна

27 септември 2012
Конкурс ”Астрономия в картини” организиран от ИА с НАО, САБ и сдружение Звездно общество

Нощ на учените - 28 септември 2012 г.

Седма Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 8- 10 юни 2012, Димитровград

България ще развива седем основни национални научноизследователски комплекса

WASP-3c: първата екзопланета открита с телескопите на НAO Рожен

Пета национална научна конференция на съюза на астрономите в България, 10-12 май 2010г.

Годишната национална научна конференция на САБ, 10-12 май 2010г.

Нощ на учените 2009 г.

Покана 2008 г.

Конференция - информация

Конференция - програма

Отчет 2006 - 2008 г.

Отчетен Доклад 2006 г.

Програма Честване

Снимки 10.11.2006 г.

Снимки 11.11.2006 г.

За контакти:  president.bgas @ astro.bas.bg,
secretary.bgas @ astro.bas.bg,  treasurer.bgas @ astro.bas.bg.