СЪЮЗ НА АСТРОНОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Към другите новини

MUSE разкрива блестящ пръстен от светлина в далечната Вселена

Инструментът MUSE на телескопа VLT на Европейската южна обсерватория (ESO) в Чили е разкрил много детайлно хало от неутрален водород около далечни галактики. Ново изследване е съсредоточено върху няколко такива обвивки, една от които образува голям, почти пълен светъл пръстен. Резултатът ще бъде представен от Adelaide Claeyssens (Centre de Recherche Astrophysique de Lyon – CRAL UMR5574) на годишната среща на Европейския астрономически съюз (EWASS2019) в Лион, на 25 юни.

Галактиките са заобиколени от голямо количество неутрален водород в област разпростираща се на много големи разстояния от техния център. Тази област е изключително важна, тъй като там става обмяната на газ между галактиките и околната им среда. Тя е ключов елемент за разбирането на образуването и еволюцията на галактиките. В далечните галактики тази област се разкрива чрез светенето на излъчващия газ в халото.

Инструментът MUSE, работещ на телескопа VLT на Европейската южна обсерватория, е изключително ефективен в идентифицирането на обвивки около почти всички далечни галактики, които е наблюдавал, но обикновено те са твърде малки за да покажат някакви детайли или структури. Новото изследване обединява силата на MUSE с т.нар. ефект на гравитационната леща от далечни купове от галактики.

Adelaide Claeyssens обяснява: „Наистина, масивните купове от галактики имат свойството да огъват светлинните лъчи, които преминават през центъра им, както е предсказал Айнщайн. Това създава ефект на лупа: изображенията на фоновите галактики са увеличени.“

Изследването представя две от най-впечатляващите наблюдения на такива увеличени обвивки получени досега от MUSE – в един от случаите халото представлява голям, почти пълен пръстен от светлина. С подобно увеличение на тези водородни обвивки, заобикалящи галактиките, за първи е възможно изучаването на изменението на свойствата на газа в рамките на халото с непозната досега точност. Тази информация е критична за разбирането на физическите процеси, случващи се в халото, т.е. колко хомогенен е газа в него и как се движи около галактиката.

Това откритие показва потенциала на MUSE в комбинация с ефекта на гравитационната леща за изучаване на много повече подобни обвивки и получаване на детайлна картина на образуването на галактики във Вселената, в момента в който тя е на възраст едва на няколко милиарда години.

 

Фигури 1 и 2 показват наблюдения, направени с космическия телескоп Hubble (NASA/ESA), на две увеличени галактики зад масивен галактичен куп: розовите светещи обвивки разкриват газа, заобикалящ далечните галактики, и неговата структура. Ефектът на гравитационната леща от куповете увеличава броя на образите на галактиките, като резултатът е до 4 образа на един и същи източник.
Източник: ESO / NASA / ESA / A.Claeyssens

Фигура 3. Примерна карта на пространствените свойства на водородния газ: наблюденията с MUSE разкриват значителни вариации на свойствата на газа в рамките на халото, позволявайки ни да изследваме в детайли неговата комплексна структура и развиващите се физическите процеси.
Източник: ESO / A.Claeyssens

Връзки:

Оригинална статия: http://ewass.kuoni-congress.info/press/2019/06/22/muse-reveals-a-glowing-ring-of-light-in-the-distant-universe/

MUSE: https://www.eso.org/public/teles-instr/paranal-observatory/vlt/vlt-instr/muse/

CRAL: https://cral.univ-lyon1.fr/?lang=en

В годишната среща на Европейския астрономически съюз (EWASS2019) от 24 до 28 юни в Лион, Франция, участват над 1200 астронома. Повече информация относно годишната среща на ЕАС: https://eas.unige.ch/EWASS2019/ Повече информация относно ЕАС: http://eas.unige.ch/


Към другите новини


 

За контакти:  president.bgas @ astro.bas.bg,
secretary.bgas @ astro.bas.bg,  treasurer.bgas @ astro.bas.bg.