СЪЮЗ НА АСТРОНОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА САБ

Избран на 12.04.2021 г.

Председател на САБ: доц. д-р Антоанета Антонова

Членове на УС:
доц. д-р. Иванка Статева – координатор
проф. д-р Ренада Константинова-Антова
проф. д-р Драгомир Марчев
Йоанна Кокотанекова
Свежина Димитрова
Пенчо Маркишки

Контролен съвет към САБ:
Васил Желев - председател
Ева Божурова
гл.ас. д-р Мая Гълъбова

За контакти:  president.bgas @ astro.bas.bg,  secretary.bgas @ astro.bas.bg,
treasurer.bgas @ astro.bas.bg.