СЪЮЗ НА АСТРОНОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА САБ:

1 Агоп Узунбохосян
2 Александър Антов
3 Алексей Стоев
4 Андон Костов
5 Анелия Станева
6 Ани Борисова
7 Анна Миленкова
8 Антония Вълчева
9 Антония Димитрова
10 Борислав Борисов
11 Борислав Петров
12 Борислав Стоилов
13 Валентин Велков
14 Валентин Иванов
15 Валери Голев
16 Васил Желев
17 Васил Попов
18 Васил Умленски
19 Венета Христова Гинева
20 Вергил Йотов
21 Вернер Хайнц Ролф
22 Веселка Радева
23 Виолета Иванова
24 Владимир Шкодров
25 Галин Борисов
26 Галина Трифонова
27 Георги Иванов
28 Георги Латев
29 Георги Петров
30 Георги Стойчев
31 Даниела Кирилова
32 Данислав Коджабашев
33 Деница Съйнова
34 Деян Пейчев
35 Диана Кюркчиева
36 Диана Софрониева
37 Димитър Анастасов
38 Димитър Кокотанеков
39 Димитър Колев
40 Димитър Тодоров Вълев
41 Димо Георгиев
42 Динко Димитров
43 Добряна Колева
44 Донка Петкова
45 Драгомир Марчев
46 Ева Божурова
47 Евгени Овчаров
48 Евгени Семков
49 Екатерина Атанасова
50 Ивайло Димитров
51 Иван Иванов
52 Иван Илиев Попов
53 Иванка Статева
54 Иво Джокин
55 Илиян Иванов
56 Илиян Илиев
57 Инна Божинова
58 Йоана Кокотанекова
59 Кирил Панов
60 Кирил Стоянов
61 Константин Ставрев
62 Люба Василева
63 Любо Илиев
64 М. Данаилова
65 Мария Радева
66 Мая Петкова
67 Мима Томова
68 Митко Митев
69 Наташа Иванова
70 Наташа Иванова
71 Невенка Веселинова
72 Невяна Маркова
73 Никола Каравасилев
74 Никола Петров
75 Николай Качаров
76 Николай Томов
77 Орлин Станчев
78 Пенка Стоева
79 Пенчо Маркишки
80 Петър Петров
81 Петър Тончев
82 Първолета Маринова
83 Радослав Заманов
84 Ренада Констнтинова-Антов
а 85 Светлана Боева
86 Светлана Цветкова
87 Сл. Костова
88 Стоянка Пенева
89 Сунай Ибрямов
90 Таню Бонев
91 Тодор Мишонов
92 Фелипа Петкова
93 Хараламби Марков
94 Христо Стоев Стоев
95 Цвета Паронова
96 Цветан Георгиев
97 Ю. Денева
98 Юлиана Горанова
99 Явор Шопов

За контакти:  president.bgas @ astro.bas.bg,
secretary.bgas @ astro.bas.bg,  treasurer.bgas @ astro.bas.bg.