СЪЮЗ НА АСТРОНОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА САБ

Колективни членове

1. Агоп Узунбохосян
2. Александър Куртенков
3. Александра Георгиева
4. Андон Костов
5. Анелия Станева
6. Антоанета Антонова
7. Антония Вълчева
8. Бончо Бонев
9. Борислав Борисов
10. Валери Голев
11. Васил Желев
12. Васил Попов
13. Велимир Попов
14. Венцислав Димитров
15. Веселка Радева
16. Веска Колева
17. Галин Борисов
18. Георги Латев
19. Григор Николов
20. Даниела Бонева
21. Даниела Кирилова
22. Димитър Кокотанеков
23. Димитър Колев
24. Динко Димитров
25. Диана Кюркчиева
26. Доротея Василева
27. Драгомир Марчев
28. Евгени Семков
29. Иванка Гецова-Момчева
30. Иванка Статева
31. Иво Джокин
31. Илиан Илиев
33. Йоана Кокотанекова
34. Йорданка Борисова
35. Камен Козарев
36. Катя Георгиева
37. Кирил Стоянов
38. Костадинка Колева
39. Красимира Янкова
40. Люба Данкова
41. Люба Славчева-Михова
42. Любомир Илиев
43. Мария Любенова
44. Мая Гълъбова
45. Мима Томова
46. Мирела Напетова
47. Момчил Дечев
48. Надежда Калчева
49. Никола Петров
50. Николай Томов
51. Невяна Маркова
52. Пенчо Маркишки
53. Петър Духлев
54. Петър Песев
55. Радослав Заманов
56. Радостин Куртев
57. Ренада Константинова-Антова
58. Роса Димитрова
59. Росица Митева
60. Светла Цветкова
61. Светлана Боева
62. Светлана Цекова
63. Стоянка Пенева
64. Сунай Ибрямов
65. Таню Бонев
66. Теодора Атанасова
67. Хараламби Марков
68. Цветан Георгиев
69. Цветан Цветков
70. Янко Николов
71. Янина Методиева

Колективни членове:

ЦПЛР НАОП "Николай Коперник" – Варна   http://astro-varna.com/

  1. Антоанета Аврамова-Бончева
  2. Антония Димитрова
  3. Борислав Петров
  4. Валентин Велков
  5. Деница Съйнова
  6. Деян Пейчев
  7. Димо Георгиев
  8. Ева Божурова
  9. Иван Иванов
  10. Инна Божинова
  11. Митко Митев
  12. Първолета Маринова
  13. Свежина Димитрова
  14. Христо Стоев

АОП – Ямбол   https://aop-yambol.bg/

  1. Благовест Царев
  2. Йордан Йорданов
  3. Радка Колева
  4. Светлана Кънева
  5. Светлана Цекова

 

За контакти:  president.bgas @ astro.bas.bg,
secretary.bgas @ astro.bas.bg,  treasurer.bgas @ astro.bas.bg.