СЪЮЗ НА АСТРОНОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА САБ

1 Александър Куртенков
2 Анелия Станева
3 Антоанета Авр.-Бончева
4 Антоанета Антонова
5 Антония Вълчева
6 Валери Голев
7 Васил Желев
8 Васил Попов
9 Веселина Колева
10 Велимир Попов
11 Венцислав Димитров
12 Веселка Голева
13 Галин Борисов
14 Григор Николов
15 Даниела Бонева
16 Даниела Кирилова
17 Димитър Колев
18 Динко Димитров
19 Евгени Семков
20 Иванка Статева
21 Иво Джокин
22 Илиян Илиев
23 Калоян Кирилов
24 Кирил Стоянов
25 Костадинка Колева
26 Красимира Янкова
27 Люба Данкова
28 Люба Сл.-Михова
29 Любомир Илиев
30 Мая Белчева
31 Мима Томова
32 Мирела Напетова
33 Невяна Маркова
34 Никола Петров
35 Николай Томов
36 Пенчо Маркишки
37 Петър Духлев
38 Петър Песев
39 Радослав Заманов
40 Ренада Конст.-Антова
41 Росица Митева, ИКИТ
42 Светлана Боева
43 Светла Цветкова
44 Стефан Стефанов
45 Стоянка Пенева
46 Таню Бонев
47 Хараламби Марков
48 Цветан Георгиев
49 Цветан Толев
50 Янко Николов
51 Цветан Цветков
52 Янина Методиева
53 Борислав Борисов
54 Диана Кюркчиева
55 Доротеа Василева
56 Драгомир Марчев
57 Сунай Ибрямов
58 Теодора Атанасова
59 Йорданка Енева
60 Веселка Радева
61 Ева Божурова
62 Велимир Попов
63 Емил Иванов
64 Васил Бинев
65 Иво Джокин
66 Димитър Кокотанеков
67 Йоана Кокотанекова
68 Бончо Бонев
69 Агоп Узунбохосян
70 Надежда Калчева
71 Цветелина Генкова

Колективни членове:

1 ЦПЛР НАОП "Николай Коперник" гр. Варна

2 Планетариум с НАО гр. Смолян

За контакти:  president.bgas @ astro.bas.bg,
secretary.bgas @ astro.bas.bg,  treasurer.bgas @ astro.bas.bg.