СЪЮЗ НА АСТРОНОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Съюзът на астрономите в България (САБ) е доброволна, неправителствена организация, обединяваща астрономите и приятелите на астрономията в България. Основно цел на САБ е да съдейства за развитието на астрономията и повишаването на нейния обществен престиж.

За реализирането на тази цел САБ подпомага научноизследователската и учебно-преподавателската работа на своите членове, организира провеждането на семинари, школи и конференции, пропагандира постиженията на астрономията и природните науки, участва във формирането на националната политика и стратегия в областта на астрономията и осъществява контакти с международни астрономически организации.


14 март 2023 г.
XVI годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 14 - 16 юни 2023 г.,
Народна Астрономическа Обсерватория и Планетариум “Николай Коперник”, Варна.

Първо съобщение (PDF, 170 KB)

Покана за годишното отчетно-изборно събрание на САБ, 14 юни 2023 г. от 17:00 ч., НАОП-Варна (PDF, 180 KB)

Програма на конференцията (PDF, 194 KB)

ДРУГИ НОВИНИ

Последна актуализация: 11 май 2023 г.

 

За контакти:  president.bgas @ astro.bas.bg,
secretary.bgas @ astro.bas.bg,  treasurer.bgas @ astro.bas.bg.