СЪЮЗ НА АСТРОНОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Съюзът на астрономите в България (САБ) е доброволна, неправителствена организация, обединяваща астрономите и приятелите на астрономията в България. Основно цел на САБ е да съдейства за развитието на астрономията и повишаването на нейния обществен престиж.

За реализирането на тази цел САБ подпомага научноизследователската и учебно-преподавателската работа на своите членове, организира провеждането на семинари, школи и конференции, пропагандира постиженията на астрономията и природните науки, участва във формирането на националната политика и стратегия в областта на астрономията и осъществява контакти с международни астрономически организации.


29 януари 2024 г.
XVII годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 9 - 11 май 2024 г.,
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

Първо съобщение (PDF, 234 KB)

Към Регистрационната форма (краен срок за подаване на заявки за участие с постер или доклад: 12 април 2024 г.)

Покана за годишното отчетно-изборно събрание на САБ, 9 май 2024 г. от 17:00 ч. в ШУ "Еп. Константин Преславски" (PDF, 135 KB)

Програма на конференцията (PDF, 524 KB)

ДРУГИ НОВИНИ

Последна актуализация: 9 юни 2024 г.

 

За контакти:  president.bgas @ astro.bas.bg,  secretary.bgas @ astro.bas.bg,
treasurer.bgas @ astro.bas.bg.