СЪЮЗ НА АСТРОНОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УЕБ-САЙТОВЕ НА БЪЛГАРСКИ АСТРОНОМИ-ЛЮБИТЕЛИ

В тази страница представяме кратка информация за УЕБ-сайтове на астрономическа тематика, съставени от български астрономи-любители. Особеното за техните автори е, че те не са организирани в кръжоци или в клубове към народните астрономически обсерватории. Най-често това са хора от различни градове, с различни професии, а като възраст – доста след ученическите или студентските си години. Обединява ги единствено интересът им към астрономията, превърнала се по някаква причина в дългогодишно тяхно хоби.
До последните години на миналият век най-често само близките на тези хора знаеха за особените им занимания и никои отстрани не забелязваше техните любителски постижения. През лятото на 1999 г. обаче се появи повод, който подтикна някои от най-запалените астролюбители у нас да използват опита си в различни области за да създадът нещо наистина полезно – да обогатят българското интернет пространство с материали, популяризиращи астрономията. Тогава, по повод пълното слънчево затъмнение на 11 август, наблюдавано от нашата страна, общественият интерес към астрономията се повиши и в медиите се появиха всевъзможни публикации на астрономическа тематика. По това време Internet вече бе по-широко достъпен у нас – много фирми и държавни учреждения ползваха услугите на Глобалната мрежа, а няколко години по-късно тя навлезе и в домовете на хората. Оказа се, че съставянето и публикуването на УЕБ-страници не бе толкова сложно и през 2001 – 2002 г. се появиха първите няколко български любителски сайта за астрономия.
Смело може да се каже, че за любителите на астрономията тези сайтове бяха източник на много полезни знания, най-малкото защото те бяха създадени от практикуващи астрономи-любители и предназначени също за астрономи-любители! Това предопределяше разнообразното им съдържание – главно теми полезни за практиката на любителя, но не липсваха обширни теоретични материали, както и такива, посветени на историята на астрономията. Друго важно качество бе достъпният език, на който бе поднесена информацията и благодарение на който тя стана понятна за широката публика. В този смисъл може да се предполага, че приносът на любителските сайтове за популяризирането на астрономията у нас е доста голям!
Процесът на създаване и публикуване на УЕБ-страници за астрономия продължава и до днес, макар може би не така интензивно. Едва ли само пълните слънчеви затъмнения от 1999 и 2006 г. са единствените стимули за това. Липсата на достатъчно популярна литература по астрономия, ширещата се навред астрология и други псевдонауки също биха могли да бъдат причина, много млади автори да реализират свои проекти.
Като логичен следващ етап на този процес, през 2004 г. бе създаден УЕБ-пръстенът “Орион” (http://ring.starrydreams.com/), в който бяха включени много от любителските астросайтове. Така на потребителите бе осигурен бърз и удобен достъп до сайта на всеки автор. По-късно се появиха астрономически портали и заработиха астро-форуми, в които любителите дискутират различни теми.

Следва кратка информация за повечето от любителските астросайтове: заглавие, автор/сайт-администратор и по няколко думи за съдържанието на всеки от тях:


За контакти:  president.bgas @ astro.bas.bg,
secretary.bgas @ astro.bas.bg,  treasurer.bgas @ astro.bas.bg.