СЪЮЗ НА АСТРОНОМИТЕ В БЪЛГАРИЯУЕБ-САЙТОВЕ НА БЪЛГАРСКИ АСТРОНОМИ-ЛЮБИТЕЛИ

Пенчо Маркишки, 2009 г.

В тази страница представяме кратка информация за ueb-сайтове на астрономическа тематика, съставени от български астрономи любители. Особеното за техните автори е, че те най-често не са организирани в кръжоци или в клубове към народните астрономически обсерватории. Обикновено това са хора от различни градове, с различни професии, а като възраст – доста след ученическите или студентските си години. Обединява ги единствено техният интерес към астрономията, превърнала се по някаква причина в дългогодишно тяхно хоби.
      До последните години на миналият век най-често само близките на тези хора знаеха за особените им занимания и никои отстрани не забелязваше техните любителски постижения. През лятото на 1999 г. обаче се появи повод, който подтикна някои от най-запалените астролюбители у нас да използват опита си в различни области, за да създадът нещо наистина полезно – да обогатят българското интернет пространство с материали, популяризиращи астрономията. Тогава, по повод на пълното слънчево затъмнение на 11 август, наблюдавано от нашата страна, общественият интерес към астрономията се повиши и в медиите се появиха всевъзможни публикации на астрономическа тематика. По това време Internet вече бе по-широко достъпен у нас – много частни фирми и държавни учреждения използваха услугите на Глобалната мрежа, а яколко години по-късно тя навлезе и в домовете на хората. Оказа се, че съставянето и публикуването на уеб-страници не бе толкова сложно и през 2001 – 2002 г. се появиха първите няколко български любителски сайта за астрономия.
      Смело може да се каже, че за любителите на астрономията, особено за начнаещите, тези сайтове бяха източник на много полезни знания, най-малкото защото те бяхасъздадени от практикуващи астрономи любители и предназначени също за астрономи любители. Това предопределяше разнообразното им съдържание – главно теми, полезни за практиката на любителя, но не липсваха обширни теоретични материали, както и такива, посветени на историята на астрономията. Друго важно качество бе достъпният език, на който бе поднесена информацията и благодарение на който тя стана понятна за широката публика. В този смисъл може да се предполага, че приносът на любителските сайтове за популяризирането на астрономията у нас е доста голям.

Процесът на създаване и публикуване на любителски уеб-страници за астрономия продължава и до днес, макар може би не така интензивно. Едва ли само пълните слънчеви затъмнения от 1999 и 2006 г. са единствените стимули за това. Липсата на достатъчно популярна литература по астрономия, както и ширещата се навред астрология и други псевдонауки, също биха могли да бъдат причина, много млади автори да реализират свои проекти.
      Като логичен следващ етап на този процес, през 2004 г. бе създаден уеб-пръстенът "Орион" (https://archive.is/626xe), в който бяха включени много от любителските астрономически сайтове. Така на потребителите бе осигурен бърз и удобен достъп до сайта на всеки автор. По-късно се появиха астрономически портали и заработиха астро-форуми, в които любителите дискутират различни теми.

Можете да разгледате списъка със уеб-сайтове на български астролюбители, който освен връзки към тях, съдържа и кратка информация за всеки сайт: заглавие, автор/сайт-администратор и по няколко думи за съдържанието.


За контакти:  president.bgas @ astro.bas.bg,
secretary.bgas @ astro.bas.bg,  treasurer.bgas @ astro.bas.bg.