СЪЮЗ НА АСТРОНОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ ФОРУМИ

29 януари 2024 г.
XVII годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 9 - 11 май 2024 г.,
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

Първо съобщение (PDF, 234 KB)

Към Регистрационната форма (краен срок за подаване на заявки за участие с постер или доклад: 12 април 2024 г.)

Покана за годишното отчетно-изборно събрание на САБ, 9 май 2024 г. от 17:00 ч. в ШУ "Еп. Константин Преславски" (PDF, 135 KB)

Програма на конференцията (PDF, 524 KB)

За контакти:  president.bgas @ astro.bas.bg,  secretary.bgas @ astro.bas.bg,
treasurer.bgas @ astro.bas.bg.