СЪЮЗ НА АСТРОНОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ ФОРУМИ

14 март 2023 г.
XVI годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 14 - 16 юни 2023 г.,
Народна Астрономическа Обсерватория и Планетариум “Николай Коперник”, Варна.

Първо съобщение (PDF, 170 KB)

Покана за годишното отчетно-изборно събрание на САБ, 14 юни 2023 г. от 17:00 ч., НАОП-Варна (PDF, 180 KB)

XV годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 30 май - 2 юни 2022,
Астрономическа Обсерватория с Планетариум гр. Ямбол.

Програма с резюмета на докладите и постерите (PDF, 224 KB)

Съвместна конференция на Регионалния европейски комитет по астрономия SREAC и Съюза на астрономите в България, юни 2019 г., гр. София.

Сайт: http://www.astro.bas.bg/BAM2019/

Второ съобщение

XIII-а годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 50 години от откриването на НАОП-Варна, 6 – 8 септември 2018 г. гр.Варна

XII-а Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 5-8 октомври 2017 г., гр. Ивайловград.

XI-а Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, юли 2016 г., гр. Кърджали.

Трето съобщение

Десета годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 2 - 5 юли 2015 г., Белоградчик.
Конференцията е посветена на 50-тата годишнина от откриването на астрономическа обсерватория в Белоградчик и Международната година на светлината.

Девета Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 16 - 18 май 2014 г., Шумен. Предварителна програма - v.2.

Осма Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, посветена на 45 годишнината от откриването на НАОП-Варна, 10 - 12 май 2013 г., Варна.

Нощ на учените - 28 септември 2012 г.

Седма Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 8- 10 юни 2012, Димитровград

Годишна национална научна конференция на САБ, 10-12 май 2010 г.

Международна година на астрономията 2009 г.

За контакти:  president.bgas @ astro.bas.bg,
secretary.bgas @ astro.bas.bg,  treasurer.bgas @ astro.bas.bg.