СЪЮЗ НА АСТРОНОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ ФОРУМИ

29 януари 2024 г.
XVII годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 9 - 11 май 2024 г.,
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

Първо съобщение (PDF, 234 KB)

Към Регистрационната форма (краен срок за подаване на заявки за участие с постер или доклад: 12 април 2024 г.)

За контакти:  president.bgas @ astro.bas.bg,
secretary.bgas @ astro.bas.bg,  treasurer.bgas @ astro.bas.bg.